top of page

คุณช่วยพวกเขาได้ตั้งแต่วันนี้

ด้วยเงินบริจาคของคุณ ซิเนอร์เจีย แอนิมอล จะทำงานเพื่อปลดปล่อยสัตว์นับหลายพันชีวิตจากกรงขังและความทุกข์ทรมาน  
เงินบริจาคเพียงเล็กน้อยก็สร้างความเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่ได้
กรุณาบริจาควันนี้

We Animals Media

จุดแข็งของซิเนอร์เจีย แอนิมอล

 

“ซิเนอร์เจีย แอนิมอลเป็นองค์กรที่มีเป้าหมายและวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจน กำหนดแผนไว้อย่างมีรูปธรรมว่าในอีกสิบปีต่อไปจะดำเนินงานอย่างไรให้สัมฤทธิ์ผล”

 

ANIMAL CHARITY EVALUATORS

We Animals Media

ช่วยเรายุติความโหดร้ายทารุณต่อสัตว์

ในประเทศกำลังพัฒนา

ซิเนอร์เจีย แอนิมอลเป็นองค์กรหนึ่งที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลก จากการประเมินโดย Animal Charity Evaluators  เงินบริจาคของคุณจะนำไปใช้สนับสนุนการบริโภคอาหารมังสวิรัติ เพื่อลดความทุกข์ทรมานของสัตว์จำนวนมาก ซึ่งต้องเป็นเหยื่อของการทารุณกรรมในระบบฟาร์มอุตสาหกรรมในลาตินอเมริกาและเอเชีย

ด้วยการสนับสนุนของคุณ เราจะดำเนินงานต่อไปนี้

ยุติกรงขัง

ในประเทศไทย

ภายในสองปีที่ดำเนินงานมา  เราประสบความสำเร็จในการขอให้บริษัทผู้ผลิตอาหารรายใหญ่กว่า 30 แห่ง เช่น เนสท์เล่ ซับเวย์ คาร์ฟูร์ ประกาศคำมั่นว่าจะยุติการซื้อขายกับฟาร์มที่ขังสัตว์ไว้ในกรงใน 10 ประเทศทั่วโลก

Parent and Child at the Supermarket

เปลี่ยนพฤติกรรม

ผู้บริโภค

เรามีโครงการกระตุ้นให้ผู้บริโภคหันมากินอาหารมังสวิรัติแบบวีแกน โดยมีนักกำหนดอาหารให้

คำปรึกษาฟรี ผู้บริโภค

ลาตินอเมริกากว่า 14,000 คนลงชื่อเข้าร่วมโครงการ 

และเราก็เริ่มดำเนินการอย่างเดียวกันแล้วในเอเชีย

Volunteer page-Thai.png

เปิดโปงความ

โหดร้ายทารุณ

ในปี 2019 การสืบสวนของเราได้เผยแพร่ในสื่อกระแสหลัก เปิดโปงความโหดร้ายทารุณที่เกิดกับสัตว์ในฟาร์มให้ประจักษ์แก่สายตาผู้ใช้โซเชียลมีเดียกว่า 5 ล้านคนแล้ว การรวมตัวกันอย่างสงบของเรา ได้ลงสื่อกว่า 400 แห่ง

Appetizers

ผลักดันนโยบาย

ในภาครัฐฯ

เราทำงานกับภาครัฐ เพื่อผลักดันให้เพิ่มอาหารมังสวิรัติเป็นเมนูทางเลือกในโรงอาหาร และมีเป้าหมายจะลดการบริโภคสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ลงอย่างน้อย 20% ให้จำนวนสัตว์ที่ถูกฆ่าเพื่อมาเป็นอาหารลดลงหลายล้านชีวิต

Synergia Animal 30MAR-58_edited.jpg

เสริมกำลัง

การเคลื่อนไหว

ในปีนี้เราร่วมมือกับนักเคลื่อนไหวกว่า 5,000 คน และได้จัดการรวมตัวกันอย่างสงบกว่า 40 ครั้ง  เราจัดการอบรบและให้ความช่วยเหลือแก่องค์กรพันธมิตร  ขอเชิญให้ทุกคนมาช่วยให้เราทำงานได้มากขึ้นในประเทศกำลังพัฒนา

bottom of page