top of page

งานวิจัยระบุว่าโปรตีนจากยีสต์สร้างกล้ามเนื้อดีกว่าโปรตีนเวย์สองเท่า

นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเอ็กซ์เทอร์แห่งสหราชอาณาจักรระบุว่า ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโปรตีนที่ทำจากยีสต์ ชื่อว่า “ควอร์น” มีประสิทธิภาพในการสร้างกล้ามเนื้อสูงกว่าโปรตีนเวย์ซึ่งผลิตจากนมถึงสองเท่า

ชายหนุ่มจำนวน 20 คนถูกแบ่งเป็นสองกลุ่ม กลุ่มหนึ่งได้รับโปรตีนจากนมวัวหลังจากออกกำลังกาย ส่วนอีกกลุ่มได้รับโปรตีนจากควอร์น ผู้เข้าร่วมการทดลอง 10 รายที่ดื่มโปรตีนยีสต์มีอัตราการเติบโตของกล้ามเนื้อเร็วกว่าโดยเฉลี่ยถึง 120 เปอร์เซ็นต์ ส่วนอีกกลุ่มอัตราการเติบโตเร็วกว่าเพียง 60 เปอร์เซ็นต์

งานวิจัยระบุว่าควอร์นมีประสิทธิภาพในการสร้างกล้ามเนื้อสูงกว่าเนื่องจาก “สมบูรณ์” กว่าโปรตีนจากนมวัว โปรตีนจากควอร์นมีไขมัน แร่ธาตุ และคาร์โบไฮเดรตที่มีประสิทธิภาพมากกว่าในการเสริมสร้างมวลน้ำหนักตัวที่ไม่รวมไขมัน (lean body mass)

ควอร์นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสายพันธุ์หนึ่งของราชื่อว่า Fusarium venenatum แม้ตอนนี้จะมีขายแค่ในยุโรปเท่านั้น แต่ก็เป็นกรณีตัวอย่างที่พิสูจน์ให้เราเห็นว่าเราไม่ต้องการโปรตีนจากสัตว์เพื่อให้มีชีวิตรอดต่อไป หรือเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง

ในสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นที่ดำเนินการวิจัย โปรตีนกว่าหนึ่งในสามมาจากเนื้อสัตว์ งานวิจัยฉบับนี้อาจเปลี่ยนอัตราส่วนดังกล่าว แม้จะมีคนจำนวนมากที่ออกกำลังกายและพึ่งนมเป็นแหล่งโปรตีนหลัก งานวิจัยฉบับนี้ก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าโปรตีนจากพืชให้ผลดีกว่ามากต่อร่างกาย

นี่อาจจะทำให้ผู้คนหันไปหาผลิตภัณฑ์ทดแทนโปรตีนจากสัตว์ แล้วอาจจะช่วยเราชาววีแกนตอบคำถามที่คนทั่วๆ ไปชอบถามว่า “แล้วเอาโปรตีนจากไหนล่ะ?” การเปลี่ยนมากินอาหารที่มาจากพืช (หรือโปรตีนที่มาจากยีสต์!) จะช่วยให้สัตว์จำนวนมหาศาลรอดพ้นจากความทุกข์ทรมาน แล้วยังเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอีกด้วย

อยากช่วยเราเผยแพร่ไลฟ์สไตล์แบบวีแกนหรือไม่ ขอเชิญมาร่วมทีมอาสาสมัครกับเรา www.sinergiaanimalthailand.org/Jobs

bottom of page