top of page

ซับเวย์ประเทศไทยใช้ไข่ไก่จากฟาร์มไร้กรงภายในปี 2025

ซิเนอร์เจีย แอนิมอล ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะประกาศชัยชนะครั้งใหญ่ของแม่ไก่ในไทยให้ทุกคนทราบ ซับเวย์ได้ประกาศนโยบายว่าจะใช้ไข่ไก่จากฟาร์มที่ไม่ใช้กรงขังเท่านั้น และจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปี 2025 ในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในเอเชียอีก 6 ประเทศ ได้แก่สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ไต้หวัน และเกาลีใต้ คำประกาศนโยบายนี้ดูได้จากเว็บไซต์ของซับเวย์ประเทศสหรัฐอเมริกาในหน้า “Responsibility” ใต้หัวข้อ Cage-Free and Free-Range Eggs

คำประกาศดังกล่าวเผยแพร่หลังจากแคมเปญรณรงค์โดยซิเนอร์เจีย แอนิมอล เริ่มเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ซึ่งเป็นแคมเปญเรียกร้องให้ซับเวย์ปรับนโยบายที่มีอยู่เดิมให้ครอบคลุมประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในเอเชีย คำประกาศนโยบายจากซับเวย์และจากบริษัทอื่นๆ ในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมา จะเป็นการสร้างแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์ในการผลิตอาหารของไทย

ซิเนอร์เจีย แอนิมอล ขอขอบคุณอาสาสมัครทุกคนในเครือข่ายของเรา หากไม่มีความพากเพียรของอาสาสมัครทุกคน เราก็คงยังไม่ได้เห็นชัยชนะครับนี้ หากอยากเป็นส่วนหนึ่งของชัยชนะอีกหลายๆ ที่กำลังจะตามมาในอีกไม่ช้านี้ ก็ขอเชิญให้มาลงชื่อร่วมเป็นอาสาสมัครกับเรา เพื่อทำแอคชั่นง่ายๆ รวดเร็ว เพื่อสัตว์ ได้ทุกที่ทุกเวลา

bottom of page