top of page

ซิเนอร์เจีย แอนิมอลร่วมลงนามในหนังสือเรียกร้องสหประชาชาติ ส่งเสริมอาหารจากพืช


วันที่ 4 มิถุนายนที่ผ่านมา ซิเนอร์เจีย แอนิมอล ได้ร่วมลงนามสนับสนุนเจตนารมณ์ของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ในการสนับสนุนอาหารจากพืชซึ่งยั่งยืนและมั่นคงกว่า หนังสือฉบับนี้เป็นโครงการจากความร่วมมือขององค์กรไม่แสดงผลกำไรหลายองค์กร ซึ่งดำเนินงานเพื่อสร้างระบบการอาหารที่ยั่งยืนและเป็นธรรม เช่น Greenpeace, ProVeg, Global Forest Coalition และ Better Food Foundation

ข้อความในจดหมายระบุว่า “เราขอเรียกร้องให้ UNEP เดินหน้าสนับสนุนอาหารที่อุดมไปด้วยพืช และระบบอาหารที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมสภาพและภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และยังลดความเสี่ยงในการเกิดโรคระบาด นอกจากนี้ก็ยังพัฒนาให้สังคมและเศรษฐกิจแข็งแกร่ง ฟื้นฟูตัวจากวิกฤตได้เร็วกว่าเดิม”

สถานการณ์ปัจจุบันของโควิด-19 ทำให้เราเห็นความเชื่อมโยงหลายๆ ด้านระหว่างระบบอาหารกับการเกิดโรคระบาดสัตว์ และทำให้เราตระหนักว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงระบบอย่างจริงจัง

UNEP ได้อธิบายความเชื่อมโยงเหล่านี้ในรายงานประจำปี 2016 รายงานฉบับนี้ชี้ว่าประเด็นการตัดไม้ทำลายป่า และการจัดสรรที่ดินที่เปลี่ยนแปลงไป เชื้อแบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะ การเกษตรกรรมและปศุสัตว์ที่แออัดหนาแน่น และภาวะสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง เป็นปัจจัยเพิ่มความเสี่ยงการเกิดโรคระบาดจากสัตว์ และยังเป็นผลทางตรงจากการผลิตอาหารที่มีเนื้อเป็นส่วนประกอบหลัก

ผู้คนนับล้านเผชิญกับปัญหาด้านความมั่นคงทางอาหารเนื่องจากวิกฤตโควิด-19 ทำให้เห็นชัดยิ่งขึ้นไปอีกว่าเราต้องปฏิวัติระบบอาหารไปสู่ระบบที่มั่นคงกว่าและยั่งยืนกว่า เพื่อสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข

คาโรลินา กาลวานี CEO ของซิเนอร์เจีย แอนิมอล กล่าวว่า “พฤติกรรมการบริโภคปัจจุบัน บวกกับจำนวนประชาการโลกที่อาจเพิ่มเป็นหมื่นล้านคนภายในปี 2050 จะทำให้ปํญหายิ่งหนักขึ้นไปอีก เราจะต้องเริ่มเปลี่ยนระบบการทำฟาร์มและระบบอาหารอย่างเร่งด่วน”

คาโรลินาปิดท้ายว่า “โรคระบาดครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการร่วมมือกันในระดับนานาชาติและการดำเนินการอย่างจริงจัง เป็นสิ่งที่เราทำได้ และควรทำอย่างเร่งด่วน นี่เป็นโอกาสเปลี่ยนระบบอาหารของเรา ไปสู่ระบบที่ยั่งยืนกว่า ฟื้นฟูตัวได้เร็วกว่า และยังทำให้อาหารดีต่อสุขภาพมากกว่าเดิม โดยไม่ทำลายระบบนิเวศหรือคุกคามชีวิตสัตว์ป่าหรือมนุษย์”

bottom of page