top of page

กรมปศุสัตว์ไทยกำลังวางมาตรฐานฉบับใหม่ ให้แม่ไก่ไม่ต้องอยู่ในกรงขัง

กรมปศุสัตว์ประเทศไทย กำลังดำเนินการวางมาตรฐานฉบับใหม่ ให้แม่ไก่ไม่ต้องอยู่ในกรงขัง นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตวกล่าวว่ามาตรฐานฉบับนี้สอดคล้องกับ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP) และจะบังคับใช้เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิต ให้ตรงกับความต้องการของตลาดโลกในอนาคต

การประกาศเช่นนี้จากหน่วยงานรัฐอาจช่วยบรรเทาความทุกข์ทรมานของแม่ไก่ได้นับล้านๆ ชีวิต ขณะนี้ แม่ไก่ส่วนใหญ่ในประเทศไทยถูกเลี้ยงอยู่ในระบบที่เรียกว่า "กรงตับ" ซึ่งถือว่าเป็นระบบที่โหดร้ายที่สุดระบบหนึ่งในการปศุสัตว์

แม่ไก่ใช้ทั้งชีวิตอยู่ในพื้นที่ที่เล็กกว่ากระดาษ A4 เดินไปมาหรือกางปีกเต็มที่แทบไม่ได้ และเนื่องจากว่ากรงแบบนี้แออัดมาก ตัวของแม่ไก่จึงครูดกับกรงเหล็กอยู่ตลอด ทำให้ขนร่วง เนื่องจากไม่มีโอกาสให้ออกกำลังกาย แม่ไก่จึงมีโรคกระดูกและกระดูกร้าว ฟาร์มแบบปลอดกรงจะช่วยบรเทาความทุกข์ทรมานของแม่ไก่ได้ เนื่องจากการเลี้ยงแบบปลอดกรงจะเปิดโอกาสให้สัตว์ทำพฤติกรรมต่างๆ ตามธรรมชาติได้ เช่นเดินไปมา วางไข่ในรัง คุ้ยเขี่ยจิกพื้นดิน หรือเกาะคอน

ซิเนอร์เจีย แอนิมอลหวังว่าการประกาศจากกรมปศุสัตว์ครั้งนี้จะทำเป็นแรงผลักดันให้บริษัทต่างๆ ประกาศใช้นโยบายสั่งซื้อไข่ไก่จากฟาร์มไร้กรง และเป็นแรงบันดาลใจให้รัฐบาลประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พัฒนาสวัสดิภาพไก่ไข่ให้ดีขึ้น

ซิเนอร์เจีย แอนิมอลจะเดินหน้าดำเนินงานต่อไปไม่หยุดยั้ง ในการเจรจาและรณรงค์เพื่อขอความร่วมมือให้บริษัทต่างๆ มาร่วมเป็นแรงขับเคลื่อนด้วยกัน คุณเองก็เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนครั้งนี้ได้ โดยมาร่วมเครือข่ายอาสาสมัครกับเรา เพียงแค่ทำแอคชั่นออนไลน์ง่ายๆ ก็ช่วยบรรเทาความทุกข์ของสัตว์นับหลายพันชีวิตได้ ลงชื่อเป็นอาสาสมัครได้ที่นี่เลย

bottom of page