top of page

5 สำนักข่าวดังย้ำโรคระบาดและการปศุสัตว์เชื่อมโยงกัน

แม้โควิด-19 จะเกิดจากสัตว์ป่า ผู้เชี่ยวชาญก็ได้เตือนแล้วว่า การปศุสัตว์ซึ่งเริ่มมีความหนาแน่นมากขึ้นในช่วงหลายสิบปีหลังที่ผ่านมานี้ เนื่องจากความต้องการเนื้อสัตว์ นม และไข่ไก่ที่เพิ่มสูงขึ้น จะเป็นบ่อเกิดของโรคระบาดครั้งหน้า ซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็มีหลายเหตุผลให้ลงความเห็นเช่นนี้ ได้แก่ฟาร์มที่แออัด มลพิษที่เกิดจากการปศุสัตว์การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไร้ความรับผิดชอบและการตัดไม้ทำลายป่า

ความเชื่อมโยงระหว่างผลิตภัณฑ์จากสัตว์และโรคระบาดเป็นเรื่องจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ และเราต้องเริ่มพิจารณาความสัมพันธ์ของเรากับอาหารใหม่ ร่วมถึงต้องลองหันมามองการปฏิบัติของเราต่อสัตว์ด้วย สำนักข่าวซึ่งน่าเชื่อถือมากที่สุดและใหญ่ที่สุดหลายสำนัก เช่น The New York Times, The Guardian, Bloomberg, Time และ The Independent พยายามเน้นย้ำประเด็นนี้หลายต่อหลายครั้ง มาดูกันดีกว่าว่าเขาว่าอย่างไรกันบ้าง

ภาพจาก: We Animals

- การปฏิบัติต่อสัตว์อย่างทารุณทำให้เกิดไวรัสโคโรนา

(จาก New York Times, วันที่ 13 เมษายน 2020)

สำนักข่าว The New York Times เน้นว่าการทำร้ายสัตว์อาทำให้เกิดภัยแก่ตัวมนุษย์เอง เนื่องจากโรคระบาดจากสัตว์ (zoonotic diseases) หรือโรคที่แพร่ระบาดในสัตว์ก่อนแพร่มาสู่มนุษย์เกิดจากการกระทำของมนุษย์ต่อสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นในตลาดสด (ซึ่งมีสัตว์เป็นๆ วางขายอยู่ร่วมกับสัตว์ที่ถูกเชือดและชำแหละแล้ว) หรือในฟาร์มเชิงอุตสาหกรรม (ซึ่งเป็นที่ที่สัตว์ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพแออัด โหดร้ายทารุณ และได้รับยาปฏิชีวนะแม้จะไม่ได้มีอาการป่วย) ระบบอาหารที่โหดร้ายต่อสัตว์เช่นนี้ยังเป็นภัยต่อสุขภาพของมนุษย์อีกด้วย

เนื้อหาบางส่วนจากบทความข่าว: “การป้องกันที่ได้ผลจริงๆ จะต้องประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ เพื่อลดโอกาสของไวรัสหรือตัวแพร่โรคอื่นๆ ไม่ให้เกิดขึ้นตั้งแต่แรก หนึ่งในมาตรการที่สำคัญที่สุดก็คือพิจารณาการกระทำของเราต่อสัตว์เสียใหม่ ให้ฉลาดขึ้น และเห็นอกเห็นใจสัตว์มากขึ้น และเริ่มลงมือแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน”

ภาพจาก: We Animals

- การระบาดของโควิด-19 แสดงให้เห็นว่าเราต้องปฏิวัติระบบอาหารทั่วโลก

(จาก The Guardian, วันที่ 16 เมษายน, 2020)

สำนักข่าวจากจากสหราชอาณาจักรฉบับนี้กล่าวว่า การเรียกโควิด-19 ว่า “ไข้หวัดอู่ฮั่น” ไม่ใช่แค่เป็นการแสดงการเหยียดเชื้อชาติเท่านั้น แต่ยังเป็นการให้ข้อมูลอย่างผิดๆ อีกด้วย เพราะว่าจริงๆ แล้วโรคระบาดจากสัตว์นั้นเกิดขึ้นทั่วโลก และโดยมากมักเกิดจากการปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรม ตัวอย่างก็คือโรคไข้หวัดหมูและไข้หวัดนก สถานการณ์ยิ่งน่าเป็นห่วงเมื่อฟาร์มเชิงอุตสาหกรรมรุกล้ำเข้าไปในพื้นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า เปิดโอกาสให้แบคทีเรียและไวรัสแพร่มาสู่สัตว์ในฟาร์ม และแพร่มาสู่มนุษย์ นอกจากนี้ การปศุสัตว์ยังมีส่วนทำให้เกิดภาวะเชื้อดื้อยาและภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ต่างก็ทำให้ความเสี่ยงเกิดโรคระบาดครั้งใหม่สูงขึ้น บทความข่าวนี้ตรงไปตรงมาและชัดเจน โดยระบุว่าเราจะต้องปฏิวัติระบบอาหารของเรา และคนยินดีที่จะเปลี่ยนไปบริโภคพืชผักแทน ถ้าหนทางนี้เป็นหนึ่งในนโยบายเพื่อพัฒนาสาธารณสุข

เนื้อหาบางส่วนจากบทความข่าว: “ในระดับปัจเจคบุคคล พวกเราต้องเลิกบริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ส่วนสิ่งที่เราทำร่วมกันได้คือ เราต้องเปลี่ยนระบบอาหารทั่วโลก และเริ่มเดินหน้าเพื่อยุติการปศุสัตว์ และเพิ่มพื้นที่ป่าในโลก"

- การป้องกันโรคระบาดครั้งใหม่ อาจต้องเริ่มจากห่วงโซ่อุปทาน

(จาก Bloomberg, วันที่ 1 เมษายน, 2020)

สำนักข่าว Bloomberg ซึ่งมักรายงานข่าวการเงิน กล่าวว่าโรคระบาดไม่ได้เป็นที่สนใจของนักลงทุนซึ่งใส่ใจประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมสังคม และการจัดการเสียเท่าไหร่ แต่หลังจากโควิด-19 นักลงทุนจำนวนมากก็เริ่มเลิกลงทุนในธุรกิจที่เสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากการเกิดโรคระบาดจากสัตว์ครั้งถัดไป บทความข่าวระบุว่า นักลงทุนลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากสิ่งแวดล้อมและโรคระบาดได้โดยการเลิกลงทุนในฟาร์มเชิงอุตสาหกรรมหรือบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดไม้ทำลายป่า นอกจากนี้นักลงทุนยังผลักดันบริษัทผลิตเนื้อสัตว์ให้ลดการใช้ยาปฏิชีวนะ หรือลงทุนในการผลิตเนื้อเทียมแทน

เนื้อหาบางส่วนจากบทความข่าว: “เจเรมี่ คอลเลอร์ประธานบริษัท Coller Capital เห็นด้วยกับข้อความข้างต้น นอกจากนี้คอลเลอร์ ซึ่งยังเป็นผู้ก่อตั้งเครือข่ายนักลงทุนจากลอนดอน ชื่อว่า Farm Animal Investment Risk & Return ก็ยังเห็นว่าจะมีข่าวร้ายจากบริษัทผลิตเนื้อขนาดใหญ่ซึ่งตอนนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเนื่องจากมีรูปแบบการทำธุรกิจที่สร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม คอลเลอร์กล่าวว่า 'หลังจากโควิด-19 นักลงทุนจำนวนมากจะเลิกลงทุนในธุรกิจที่เสี่ยงต่อผลกระทบจากโรคระบาดจากสัตว์ ซึ่งก็หมายถึงบริษัทผู้ผลิตโปรตีนจากสัตว์แบบดั้งเดิม ซึ่งไม่คำนึงถึงภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงหรือการผลิตโปรตีนทางเลือก”

ภาพจาก: We Animals

- เกี่ยวกับไวรัสโคโรนา: ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าโรคติดเชื้อส่วนใหญ่เกิดจากการปศุสัตว์เชิงอุตสาหรรม และจะทำให้เกิดโรคระบาดชนิดใหม่

( จาก Independent, วันที่ 8 พฤษภาคม, 2020)

สำนักข่าว The Independent ระบุว่า ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมานี้ โรคติดเชื้อส่วนมากที่เกิดกับคนนั้นเกิดจากการปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมนี้เองที่จะทำให้เกิดโรคระบาดชนิดใหม่ เพื่อสนับสนุนคำกล่าวที่ว่าฟาร์มอุตสาหกรรมเป็น "แหล่งแพร่เชื้อโรค" พวกเขาอ้างอิงข้อสรุปของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์และบาธ ซึ่งเตือนถึงอันตรายของฟาร์มปศุสัตว์ที่มีความแออัดสูง การใช้ยาปฏิชีวนะเกินขนาด และจำนวนของสัตว์ซึ่งมากเกินไป และการขาดความหลากหลายของสายพันธุ์

เนื้อหาบางส่วนจากบทความข่าว: “โรคติดเชื้อส่วนใหญ่ที่เกิดในมนุษย์นั้นมีต้นกำเนิดจากสัตว์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสิบปีที่ผ่านมานี้ โรคติดเชื้อที่เกิดขึ้นใหม่ในคนนั้นมีต้นกำเนิดจากสัตว์หรืออาหารที่มาจากสัตว์"

- ถึงเวลาทบทวนระบบอาหารของเราเพื่อป้องกันโรคระบาด ( จาก Time, วันที่ 13 เมษายน, 2020)

เราจะป้องกันโรคระบาดไม่ให้เกิดขึ้นอีกได้อย่างไร? บทความนี้จากนิตยสาร Time ระบุว่า เราจะต้องทำทุกวิถีทางที่เราทำได้ และนั่นก็หมายความว่าเราต้องประเมินความสัมพันธ์ของเรากับธรรมชาติเสียใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ของเรากับสัตว์ Time ยังอ้างถึงคำกล่าวของนักวิทยาศาสตร์ซึ่งเน้นย้ำว่า โรคระบาดครั้งหลังๆ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่นั้นเกิดจากการปศุสัตว์ ฟาร์มปศุสัตว์เป็นภัยคุกคามต่อสาธารณสุข เนื่องจากฟาร์มปศุสัตว์นี่เองที่เลี้ยงสัตว์ไว้นับล้านๆ ชีวิต สายพันธุ์เดียวกัน อัดอยู่ในที่แคบๆ ที่เดียว หากมีไก่ตัวหนึ่งในฟาร์มเช่นนี้ติดเชื้อ เชื้อก็จะแพร่ไปอย่างรวดเร็วโดยไม่มี “ตัวเบรก” มาช่วยชะลอการแพร่ของเชื้อเลย

เนื้อหาบางส่วนจากบทความข่าว: “โรคติดต่อจากสัตว์ชนิดใหม่ยังคงเกิดขึ้นเรื่อยๆ เราป้องกันโรคใหม่ หรืออย่างน้อยก็ชะลอการเกิดขึ้นได้ แต่เราต้องเริ่มหันมาคิดทบทวนวิถีการดำรงชีวิตของเราและอุตสาหกรรมที่ผลิตอาหารมาตอบโจทย์การใช้ชีวิตแบบนี้ของเรา และก็ต้องเริ่มทำตั้งแต่ตอนนี้"

ภาพจาก: We Animals

นอกจากบทความทั้งห้าบทความนี้แล้วก็ยังมีบทความอื่นๆ อีกมากมายที่พูดเกี่ยวกับประเด็นนี้ สามารถหาอ่านต่อได้จาก Newsweek, The Guardian, Washington Post และ Forbes ถ้าหากคุณคิดว่าว่าข้อมูลเหล่านี้พิสูจน์จนกระจ่างชัดแล้วว่าการปศุสัตว์ทำให้สัตว์ โลก และสุขภาพของเราตกอยู่ในอันตรายเช่นนี้ ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนตัวเองแล้ว หากอยากรู้ว่าต้องเปลี่ยนยังไง คลิกที่นี่เลย!

bottom of page