top of page
Copy of 1D3A2721.jpg

Join  us!

มาร่วมเป็นอาสาสมัครกับซิเนอร์เจีย แอนนิมอล องค์กรพิทักษ์สัตว์ระดับสากล

ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการแนะนำ (Recommended)

(จากการประเมินโดย Animal Charity Evaluators ในปี 2023)

อยู่บ้านก็ช่วยสัตว์ได้ !

ยุติความโหดร้าย !

มาร่วมทีมอาสาสมัครกับเราเพื่อช่วยยุติ

ความทารุณโหดร้ายต่อสัตว์ 

รวดเร็ว

ในเวลาไม่ถึง 5 นาที คุณก็สามารถช่วยเรายุติความโหดร้ายในการปศุสัตว์ได้ โดยไม่ต้องก้าวเท้าออกจากบ้าน

เห็นผล

เรามีประสบการณ์ในการผลักดันให้เกิดนโยบายเพื่อสวัสดิภาพสัตว์มาแล้วในหลายประเทศ เรามั่นใจว่าเราจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมในประเทศไทย

สมัครที่นี่เพื่อเริ่มให้ความช่วยเหลือ

* ข้อมูลที่จำเป็น

bottom of page