top of page

Foto: Michael Pitts/naturepl.com

wodefi.jpg

CLICK HERE FOR ENGLISH

“World Day for the End of Fishing”

คุณอยากรู้หรือไม่ว่าทำไมผู้คนมากมายในโลกถึงได้มาเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวนี้

นี่คือเหตุผล:

ปลาก็มีความรู้สึก

งานวิจัยวิทยาศาสตร์ระบุว่าปลามีอารมณ์ความรู้สึก เจ็บปวดได้ และยังมีบุคลิกเฉพาะตัว มีความสัมพันธ์กับปลาตัวอื่นๆ และเป็นสัตว์สังคมเหมือนกับมนุษย์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

ปลากว่าหนึ่งพันถึงสามพันล้านตัวถูกฆ่าทุกปี  ด้วยจำนวนมหาศาลขนาดนี้ ปลาจึงคิดเป็นร้อยละ 95 ของจำนวนสัตว์ทั้งหมดที่ถูกฆ่าเพื่อนำมาเป็นอาหาร เรากำลังเป็นส่วนหนึ่งของการสังหารหมู่อันโหดเหี้ยม และไม่ทำอะไรสักอย่างเพื่อหยุดยั้งการกระทำนี้สัตว์น้ำอาจจะดูแตกต่างจากเรา แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าชีวิตของพวกเขามีค่าน้อยไปกว่าชีวิตของเราเลย พวกเขาสมควรได้รับความเห็นอกเห็นใจมากเท่าๆ กับสัตว์ชนิดอื่นๆ

ปลาเป็นเพื่อน ไม่ใช่อาหาร!

การจับปลาเกินขนาด

ฆ่าท้องทะเลของเรา

ข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติระบุว่า การจับปลาเกินขนาด และการประมงผิดกฎหมายทำให้การประมงและระบบนิเวศในท้องทะเลอยู่ในขั้นวิกฤต

 

  สองในสามของปริมาณสัตว์น้ำคงเหลือ (หรือคิดเป็นร้อยละ 64) ถูกจับเกินขนาด และอีกร้อยละ 23 ที่เหลือถูกจับจนเต็มศักยภาพ  งานวิจัยโดยมหาวิทยาลัยแฮลิแฟกซ์ระบุว่า หากเรายังไม่ทำอะไรตอนนี้ ภายในปี 2048 อาจไม่เหลือปลาในทะเลอีกเลย

Photo: Oceana

วาฬ โลมา เต่า และฉลามถูกลูกหลงจากการประมง

ไม่ใช่แค่ปลาที่คนบริโภคเป็นอาหารเท่านั้นที่ถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยม แต่ละปีวาฬ โลมา เต่า และฉลามและสัตว์ทะเลอื่นๆ ถูกฆ่ากว่าหนึ่งแสนตัว เพราะเข้าไปติดในแห  อวน เบ็ดราว และอวนดักปลาหรือล็อบสเตอร์

ในแต่ละปี ทั่วโลก ฉลามกว่าหนึ่งร้อยล้านตัวตายเพราะการประมง  นับเป็นจำนวนมหาศาล เกินกว่าจะฟื้นฟูให้กลับมาเหมือนเดิมได้

ไม่ใช่แค่หลอดพลาสติก

การประมงก็มีส่วนฆ่า

ท้องทะเลของเรา

ขยะจากการประมงเป็นปัญหาใหญ่  การวิจัยที่แพขยะใหญ่แห่งแปซิฟิกซึ่งเป็นมวลขยะกลางทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลกระบุว่าแหจับปลาเป็นขยะพลาสติกอันดับหนึ่ง และคิดเป็นร้อยละ 46 ของขยะทั้งหมด ส่วนที่เหลือส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์จับปลาอื่นๆ

 

มีการประมาณการว่า อุปกรณ์จับปลาเก่ากว่า 600,000 – 800,000 เมตริกตันถูกทิ้งลงทะเลทุกปี และอาจใช้เวลากว่า 600 ปีในการย่อยสลาย

คุณช่วยได้อย่างไร

การกินอาหารวีแก้นเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยสัตว์และช่วยโลก

ลองมาดูสูตรอาหารวีแก้นได้จากที่นี่

และช่วยแชร์เว็บไซต์ของเราบนโซเชียลมีเดีย เพื่อให้ผู้คนได้รู้ว่าปลาก็เจ็บเป็น www.sinergiaanimalthailand.org/fishing

bottom of page