top of page

ประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวและนโยบายการคุ้มครองข้อมูล

 

ซิเนอร์เจีย แอนนิมอล เป็นองค์กรพิทักษ์สัตว์นานาชาติ  เราทำงานในกลุ่มประเทศโลกใต้ (Global South) เพื่อบรรเทาความเจ็บปวดของสัตว์ในระบบผลิตอาหาร และส่งเสริมการบริโภคที่เห็นอกเห็นใจมากกว่าเดิม

ความเป็นส่วนตัวของคุณสำคัญสำหรับเรา และเรามุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราได้เขียนนโนบายนี้ขึ้นเพื่อให้คุณเข้าใจว่าเราเก็บรวบรวม ใช้ และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

 

นโยบายฉบับนี้อธิบายว่าเราเก็บรวบรวมข้อมูลชนิดใดจากผู้เข้าชม ผู้ใช้  อาสาสมัคร ผู้บริจาค อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่ที่เว็บโดเมนทั้งหมดของซิเนอร์เจีย แอนนิมอล โซเชียลมีเดีย  จดหม่ายข่าว บริการการส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือ และการบริจาคผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์  นโยบายฉบับนี้อธิบายว่าเราเก็บรวบรวม ใช้ และปกป้องข้อมูลดังกล่าวอย่างไร  รวมถึงข้อมูลว่า หากมีความจำเป็น เราส่งต่อข้อมูลให้บุคคลที่สามหรือไม่ และอย่างไร และยังอธิบายว่าคุณสามารถเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารจากช่องทางการติดต่อต่างๆ จากเราอย่างไรหากคุณต้องการ 

 

ขอความกรุณาอ่านนโนบายฉบับนี้อย่างละเอียด  การเข้าใช้เว็บไซต์ซิเนอร์เจีย แอนนิมอล ถือว่าคุณให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล และส่งต่อข้อมูลของคุณ ตามที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ และยอมรับข้อตกลงที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้

 

เราเก็บรวบรวมข้อมูลชนิดใด

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้จากคุณ

  • “ข้อมูลส่วนบุคคล” คือข้อมูลที่สามารถใช้ระบุตัวตน ติดต่อ หรือระบุตำแหน่งที่อยู่ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณ  ข้อมูลส่วนบุคคลอาจรวมถึงชื่อ อายุ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ไปรณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือและหมายเลขประจำตัวประชาชน 

  • “ข้อมูลด้านการเงิน” คือข้อมูลส่วนบุคคลชนิดหนึ่งที่อาจรวมถึงข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิต หรือหมายเลขบัญชีธนาคาร ข้อมูลเหล่านี้ถูกจัดเก็บเมื่อคุณบริจาคหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ของซิเนอร์เจีย แอนนิมอลและ แพลตฟอร์มสำหรับผู้บริจาคเท่านั้น

  • “ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่” คือข้อมูลส่วนบุคคลประเภทหนึ่งเกี่ยวกับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของคุณ ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่อาจรวมถึง รหัสไปรษณีย์ ตำแหน่งของอุปกรณ์ที่คุณใช้เข้าชมเว็บไซต์ของซิเนอร์เจีย แอนนิมอล  และข้อมูลอื่นๆ ที่คุณหรือบุคคลอื่นเปิดการเข้าถึงที่บอกตำแหน่งที่อยู่ของคุณ

  • ข้อมูลอื่นๆ ที่คุณให้แก่เรา อาจรวมถึงเนื้อหาการสื่อสารของคุณถึงเรา และข้อมูลติดต่อจากสื่อโซเชยลช่องทางต่างๆ 

 

เราเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณอย่างไร และเพื่อวัตถุประสงค์อะไร?

เราเก็บรวบรวมข้อมูลจากคุณจากแบบฟอร์มต่างๆ บนเว็บไซต์ ซึ่งอาจรวมถึง:

  • ข้อมูลที่คุณให้แก่เราโดยตรงอย่างสมัครใจ เช่น เมื่อคุณกดส่งข้อมูลในแบบฟอร์ม ซึ่งอาจหมายรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่ที่ การลงทะเบียนเป็นอาสาสมัคร การลงทะเบียนรับจดหมายข่าว หรือลงชื่อเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของลิสต์ส่งอีเมลแบบกลุ่มเพื่อรับ ข่าวสาร และการแจ้งเตือนกิจกรรม ดาวน์โหลดสูตรอาหาร อีบุ๊ค บริจาค และอื่นๆ 

  • ข้อมูลทางการเงินซึ่งคุณให้แก่เราเมื่อบริจาคผ่านช่องทางใดๆ ก็ตามของเรา การบริจาคผ่านช่องทางออนไลน์ผ่านผู้ให้บริการด้านการเงิน  ธุรกรรมออนไลน์ทั้งหมดได้รับการคุ้มครองความปลอดภัย และส่งต่ออย่างรัดกุมโดย กระบวนการ/อัลกอริทึม เข้ารหัสฉบับล่าสุด ข้อมูลบัตรเครดิตที่ส่งให้เราทางโทรศัพท์หรือทางเอกสารได้รับการประมวลผล อย่างรัดกุมและจัดเก็บในเวลาจำเป็นที่น้อยที่สุด ตามระเบียบที่วางไว้ 

  • ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเข้าเว็บไซต์ของซิเนอร์เจีย แอนนิมอล และเมื่อคุณเปิดการเข้าถึงข้อมูลตำแหน่งบนอุปกรณ์ของคุณเมื่อเข้าเว็บไซต์ของซิเนอร์เจีย แอนนิมอล 

  • ข้อมูลที่เก็บผ่านเครื่องมือดิจิทัลต่างๆ อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่แค่คุกกี้และพิกเซล

  • ข้อมูลที่ได้รับมาจากแหล่งอื่นๆ เช่น เครือข่ายโซเชียลมีเดีย แหล่งข้อมูลและฐานข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ บริษัทการตลาด และบุคคลที่สามอื่นๆ  

 

 

เราเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบฟอร์ม คุกกี้ หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกัน เราเก็บรวบรวมเพียงข้อมูลที่จำเป็นและเพื่อจุดประสงค์จำเพาะเท่านั้น  การเก็บรวบรวมข้อมูลของเราแจ้งให้ทราบผ่านนโยบายฉบับนี้และและคู่มื่ออื่นๆ ที่นำมาใช้ที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของเรา

 

เมื่อส่งข้อมูล คุณได้ให้ความยินยอมที่จะรับการติดต่อและข้อมูลจากเรา ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่ที่ การสื่อสารเกี่ยวกับความคืบหน้าสำคัญในการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสัตว์ โอกาสในการทำงานอาสา ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการรณรงค์ เกร็ดความรู้การบริโภคแบบแพลนต์เบส โอกาสในการบริจาคเพื่อสนับสนุนงานของเรา และข่าวอื่นๆ ที่คล้ายกัน 

 

เรารักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างไร

เราพยายามเต็มที่เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของคุณ เพื่อรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ ซิเนอร์เจีย แอนนิมอลใช้กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของคุณ เราใช้มาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ตรงตามมาตรฐานอุตสาหกรรมปัจจุบันเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้การควบคุมของเราเพื่อป้องกันการเข้าถึงและการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับการยินยอม  มาตรการดังกล่าวรวมถึงการปรับใช้เครื่องมือคุ้มครองความเป็นส่วนตัวทางเทคนิค ทางกายภาพและทางการจัดการตามที่ได้รับการแนะนำจากอุตสาหกรรม  นอกจากนี้ เรายังไม่นำข้อมูลที่ได้รวบรวมจากเว็บไซต์ไปส่งต่อ แลกเปลี่ยนหรือขาย 

 

คุกกี้

คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กที่บันทึกและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ ความชอบ และรูปแบบการเข้าชมบนคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์อื่นๆ เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์

คุกกี้ช่วยให้เว็บไซต์จดจำข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมของคุณ ซึ่งทำให้การเข้าชมอีกครั้งง่ายขึ้น และทำให้เว็บไซต์มีประโยชน์ต่อคุณมากขึ้น  เมื่อผู้ใช้กลับเข้ามาชมเว็บไซต์อีกครั้ง  เว็บเบราว์เซอร์จะส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่เซิร์ฟเวอร์ในรูปแบบของคุกกี้ ที่เรียกคืนข้อมูลจากการเข้าชมครั้งก่อนหน้า  ซิเนอร์เจีย แอนนิมอลใช้คุกกี้เพื่ออำนวยความสะดวกการเข้าใช้เว็บไซต์  การให้ความยินยอมของคุณเป็นสิ่งจำเป็นที่จะให้เราใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้ได้ 

 

สิทธิ์ของคุณ 

เราเคารพทางเลือกและสิทธิ์เหนือข้อมูลของคุณเอง  คุณอาจเลือกไม่รับการสื่อสารจากเรา โดยการคลิกลิงก์ “เลิกรับข้อมูล”  (unsubscribe) ในตอนท้ายของอีเมล  คุณมีสิทธิ์สอบถามว่าเรามีข้อมูลใดของคุณบ้าง และเข้าถึงข้อมูลนี้ เพื่อแก้ไข ขอให้ลบ และขอข้อมูลเกี่ยวกับการแบ่งปัน และเพิกถอนความยินยอมของคุณ และอื่นๆ

 

หากคุณต้องการใช้สิทธิ์ดังกล่าวนี้ หรือมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  ขอให้ส่งอีเมลติดต่อเรามาที่  info@sinergiaanimal.org

 

คุณอาจเลือกไม่ใช้คุกกี้  (ยกเว้นคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิค) โดยการคลิกเลือกในหน้าต่างป็อปอัพ 

 

การเชื่อมโยงไปเว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์ต่างๆ ของซิเนอร์เจีย แอนนิมอลอาจมีลิงก์ไปเว็บไซต์ภายนอกอื่นๆ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของและไม่ได้ควบคุม  เราไม่รับผิดชอบวิธีปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวหรือเนื้อหาของเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการเหล่านี้  เราขอให้คุณตระหนักรู้เมื่อกำลังจะออกจากเว็บไซต์ของซิเนอร์เจีย แอนนิมอล  และให้อ่านทบทวนนโยบายความเป็นส่วนของเว็บไซต์และบริการของบุคคลที่สามอื่นๆ เนื่องจากคุณจะต้องปฏิบัติตามนโยบาย กฎ และข้อบังคับของบุคคลนั้น

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้

เราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เมื่อใดก็ได้ การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อได้เผยแพร่  กรุณาตรวจสอบนโยบายนี้อยู่เสมอเพื่อให้แน่ใจว่าคุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลง

 

เปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้ายเมื่อ พฤศจิกายน 2023 

bottom of page