top of page

หนังสือพิมพ์ “เดอะ การ์เดี้ยน” ลงข่าวเกี่ยวกับข้อเรียกร้องให้เลิกลงทุนในอุตสาหกรรมปศุสัตว์หนังสือพิมพ์อังกฤษ “เดอะ การ์เดี้ยน” เขียนบทความเกี่่ยวกับข้อเรียกร้องของซิเนอร์เจีย แอนิมอลถึงธนาคารเพื่อการพัฒนารายใหญ่ ให้เลิกลงทุนในอุตสาหกรรมปศุสัตว์ โดยการรณรงค์เรียกร้องครั้งนี้ให้เหตุผลว่าอุตสาหกรรมปศุสัตว์ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และด้านอื่นๆ หนังสือพิมพ์เดอะ การ์เดี้ยน กล่าวในบทความข่าวว่า “เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เราได้เปิดเผยว่าบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance Corporation - IFC) ซึ่งเป็นสาขาที่ทำหน้าที่ด้านการให้สินเชื่อของธนาคารโลก และธนาคารแห่งยุโรปเพื่อการบูรณะและวิวัฒนาการ (European Bank for Reconstruction and Development - EBRD) ได้ให้เงินกู้เป็นจำนวน 2.1 ล้านปอนด์สเตอร์ลิงแก่อุตสาหกรรมนมวัวและเนื้อสัตว์ แม้นักวิทยาศาสตร์จะย้ำเตือนถึงความเชื่อมโยงระหว่างสองอุตสาหกรรมนี้กับหายนะทางสิ่งแวดล้อมแล้วก็ตาม”


บทความนี้เน้นย้ำว่าความมุ่งมั่นของของซิเนอร์เจีย แอนิมอล และองค์กรพัฒนาเอกชนอื่นๆ ที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวนี้ว่าสำคัญมาก “องค์กรพัฒนาเอกชนหลายองค์กรได้รวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้ธนาคารเพื่อการพัฒนาระดับโลกเหล่านี้ เลิกลงทุนในการปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรม การรณรงค์ดังกล่าวนี้เริ่มขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ระห่วางการประชุมสุดยอดของธนาคารเพื่อการพัฒนาระดับโลกซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก” อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่นี่

Comments


bottom of page