top of page

ซิเนอร์เจีย แอนิมอล ได้รับการจัดอันดับให้เป็นองค์กรยอดเยี่ยม (Standout) ประจำปี 2020Animal Charity Evaluators (ACE) สถาบันซึ่งทำหน้าที่ประเมินการทำงานขององค์กรพิทักษ์สัตว์ทั่วโลก ได้จัดอันดับให้ซิเนอร์เจีย แอนิมอลเป็นหนึ่งในองค์กรพิทักษ์สัตว์ซึ่งดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลก และมอบตำแหน่งองค์กรยอดเยี่ยม (Standout) แก่ซิเนอร์เจีย แอนิมอลติดกันเป็นปีที่สาม การได้รับตำแหน่งนี้หมายความว่าเราดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเปลี่ยนแปลงต่อชีวิตสัตว์จำนวนมหาศาล และแสดงให้เห็นว่าผู้ประเมินมีความเชื่อมั่นในองค์กรฯ


ACE กล่าวว่าซิเนอร์เจีย แอนิมอล ดำเนินงานในสายงานที่สร้างแรงกระเพื่อมสูง และใช้กระบวนการผลักดันที่เห็นผลได้จริง ACE ยังประเมินว่าโครงการของเราอาจสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อสัตว์กว่า 1 ล้าน 7 แสนชีวิตในแต่ละปี


คำแนะนำนี้เป็นเหมือนคำยืนยันสำหรับผู้บริจาคและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องว่าเงินที่พวกเขาบริจาคแก่องค์กรยอดเยี่ยม (Standout) เป็นการบริจาคที่คุ้มค่า ซิเนอร์เจีย แอนิมอลเป็นองค์กรน้องใหม่ มีอายุเพียงแค่สามปีเท่านั้น แต่ก็ครองตำแหน่งองค์กรยอดเยี่ยมมาตั้งแต่ปี 2018


คำประกาศของ ACE ต่อซิเนอร์เจีย แอนิมอล


“ซิเนอร์เจีย แอนิมอล ดำเนินงานในลาตินอเมริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นภูมิภาคที่การเคลื่อนไหวเพื่อสัตว์ยังถูกละเลย การผลักดันให้บริษัทอาหารประกาศนโยบายสั่งซื้อไข่ไก่จากฟาร์มไร้กรงขัง (cage-free) และการดำเนินการสืบสวนเป็นแนวทางการดำเนินงานที่คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพอย่างมาก ในการพัฒนามาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์ม และยังช่วยส่งเสริมการรณรงค์เรียกร้องเพื่อสัตว์ เมื่อเทียบกับองค์กรอื่นๆ ที่เราประเมินในปีนี้แล้ว ซิเนอร์เจีย แอนิมอลถือเป็นองค์กรที่มีคณะผู้บริหารแข็งแกร่ง และมีวัฒนธรรมองค์กรที่มีคุณภาพ เราลงความเห็นว่าซิเนอร์เจีย แอนิมอลเป็นองค์กรฯ ควรค่าแก่การบริจาค เนื่องจากการดำเนินงานอย่างมียุทธศาสตร์ และความมุ่งมั่นในการเพิ่มพูนขีดความสามารถการรณรงค์ และการพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มในภูมิภาคที่ถูกละเลย”


ข้อความจากคำประกาศของ ACE ประจำปี 2020


รายงานประจำปี 2020 ของ ACE กล่าวว่า งานรณรงค์ของเรา ทั้งด้านการผลักดันให้บริษัทประกาศนโยบายสั่งซื้อไข่ไก่จากฟาร์มไร้กรงขัง (cage-free) การสืบสวน การตรวจสอบมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กร และการจัดการรณรงค์ภายในชุมชน เป็นการดำเนินงานที่ “มีประสิทธิภาพอย่างมากในการพัฒนามาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์”


รายงานการประเมินฉบับนี้เน้นย้ำความสำคัญของกลยุทธ์ของเราในการเลือกดำเนินงานในกล่มประเทศที่ “ถูกละเลย” ซึ่งสัตว์ในฟาร์มต้องการให้มีองค์กรที่ดำเนินงานเพื่อบรรเทาความทุกข์ทรมานอย่างเร่งด่วน ซิเนอร์เจีย แอนิมอลดำเนินงานในกลุ่มประเทศ Global South เท่านั้น ซึ่งหมายถึงประเทศรายได้ต่ำถึงปานกลาง อาจเนื่องมาจากประวัติศาสตร์การตกเป็นอาณานิคมของประเทศที่เจริญกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในยุโรป เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมเมื่อไม่นานมานี้ และบ่อยครั้งที่ระบอบประชาธิปไตยมีปัญหา ขณะนี้องค์กรฯ ดำเนินงานในประเทศอาร์เจนตินา บราซิล ชิลี โคลอมเบีย อินโดนีเซีย และประเทศไทย


ACE ยังประเมินวัฒนธรรมองค์กรและจริยธรรม และลงความเห็นว่าซิเนอร์เจีย แอนิมอลมีคณะผู้บริหารที่แข็งแกร่ง และมีวัฒนนธรรมองค์กรที่มีคุณภาพ “พนักงานขององค์กรมีความพึงพอใจในการทำงาน และคณะผู้บริหารเอาใจใส่ต่อกลยุทธ์ขององค์กร เราคิดว่าซิเนอร์เจีย แอนิมอลมีความหลากหลาย ความเท่าเทียม และครอบคลุมมากกว่าองค์กรอื่นๆ ที่เราประเมินในปีนี้"


ช่วยให้เราได้ดำเนินงานต่อไป


แม้เราจะภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับตำแหน่งดังกล่าว อันเป็นผลจากการทำงานอย่างแข็งขัน แต่เราก็รู้ดีกว่าเส้นทางการต่อสู้เพื่อสัตว์นั้นยังอีกยาวไกล และเราก็ยังต้องดำเนินงานต่อไปอีกนาน และเพื่อให้เราได้ขยายขอบข่ายงานและดำเนินงานต่อไปเพื่อสร้างโลกที่สัตว์จะได้รับอิสระนั้น เราต้องการการสนับสนุนจากทุกฝ่าย ขอเชิญมาร่วมยืนเคียงข้างพวกเราและเป็นส่วนหนึ่งของความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ โดยการบริจาคแก่องค์กรฯ ได้ที่นี่ www.sinergiaanimalthailand.org/donate


Comments


bottom of page