top of page

ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างทวีปอเมริการะงับการปล่อยกู้ให้กับ Marfrig ผู้ผลิตเนื้อวัวรายใหญ่ในบราซิล


Washington, DC IDB Invest ซึ่งเป็นสมาชิกของธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างทวีปอเมริกา (Inter-American Development Bank-IDB) ยกเลิกการพิจารณาการปล่อยกู้จำนวน 43 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับ Marfrig Global Foods’ (MRFG3.SA) ซึ่งเป็นผู้ผลิตเนื้อวัวในบราซิล ข่าวดังกล่าวทำให้กลุ่มผู้สนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม สวัสดิภาพสัตว์ สิทธิมนุษยชนและการพัฒนา รวมถึงชุมชนพื้นเมืองฉลองด้วยความยินดี เดิมทีคณะกรรมการบริหารของธนาคารมีกำหนดลงคะแนนเสียงการปล่อยกู้ของ IDB ที่อาจใช้เพิ่มกว่า 157 ล้านดอลลาร์สหรัฐในวันที่ 8 เดือนธันวาคม 2021 และถูกเลื่อนไปวันที่ 4 พฤษภาคม 2022 โดย IDB Invest เผยว่าการปล่อยกู้ได้ “ถูกขัดจังหวะ” และ “จะไม่ได้รับการพิจารณาเพื่ออนุมัติ” อีกต่อไป


ในเดือนตุลาคม ปี 2021 คณะกรรมการบริหารของธนาคารได้รับจดหมายเรียกร้องจากสาธารณชนที่ได้รับการลงนามจาก 200 กลุ่ม (กว่า 275 กลุ่มได้ลงนามในปัจจุบัน) โดยจดหมายกล่าวถึงการละเมิดนโยบายของธนาคารที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบด้านการตัดไม้ทำลายป่าและการใช้ที่ดินของการปล่อยกู้ดังกล่าว ซึ่งปัญหาเหล่านี้เกี่ยวข้องกับภาคการลงทุนและประวัติของ Marfrig ด้านการละเมิดสิทธิทางสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยตรง ตั้งแต่นั้นมา กลุ่มต่างๆ ได้ติดต่อกรรมการบริหารของธนาคารเพื่อขอให้ยกเลิกการปล่อยกู้ โครงการรณรงค์ให้ธนาคารเลิกลงทุนในฟาร์มปศุสัตว์ (The Divest Factory Farming Campaign) ซึ่งเป็นแรงผลักดันหลักให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้ยังได้จัดกิจกรรมการรณรงค์บนโซเชียลมีเดียในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาอีกด้วย โดยใช้แฮชแท็ก #DivestFactoryFarming


การตัดสินใจยกเลิกการปล่อยกู้ให้กับ Marfrig Foods เกิดขึ้นหลังจากบริษัทได้รับแรงกดดันจากนักลงทุนสถาบัน หลังการประเมินในเดือนกันยายน ปี 2021 กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาตินอร์เวย์ (Norwegian Government Pension Fund) ซึ่งเป็นกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ระบุให้ Marfrig Global Foods SA อยู่ ‘ภายใต้การสังเกตุ’ เนื่องจากบริษัทอาจมีส่วนทำให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้


“การเงินเพื่อการพัฒนาของสาธารณะไม่ควรใช้เพื่อสนับสนุนกิจการปศุสัตว์ใหญ่เช่น Marfrig ที่ทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าและวิกฤตสภาพภูมิอากาศ” Kari Hamerschiag รองผู้อำนวยการฝ่ายอาหารและการเกษตรที่ Friends of the Earth สหรัฐอเมริกากล่าว “เราหวังว่าการตัดสินใจของ IDB Invest เพื่อหยุดปล่อยกู้ให้ Marfrig จะเป็นเหมือนสารถึงธนาคารอื่นๆ ว่าการลงทุนในเกษตรกรรมสัตว์ไม่สอดคล้องกับคำมั่นเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและความตกลงปารีส (Paris Climate Agreement)”


“การที่ IDB ยกเลิกการปล่อยกู้ที่ผ่านกระบวนการมาหลายขั้นตอนแล้วเป็นเรื่องที่ไม่ปกติ” Ladd Connell ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมที่ศูนย์ข้อมูลธนาคารกล่าว “เราชื่นชมธนาคารที่ตัดสินใจไม่ปล่อยกู้ให้กับ Marfrig”


“การมีส่วนร่วมของชุมชนพื้นเมืองในแถบลุ่มน้ำแอมะซอนทำให้เกิดการพัฒนาเช่นนี้ได้” Daniel Faggiano จากสถาบัน Maíra กล่าว “สถาบันการเงินระหว่างประเทศทุกแห่งควรรับรู้ว่าโครงการต่างๆ จะไม่เป็นที่ยอมรับหากไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากชุมชนที่ได้รับผลกระทบ การรณรงค์ครั้งนี้ถือเป็นชัยชนะสำหรับความยุติธรรมด้านสภาพอากาศ และรับประกันอิสระเสรีของชนพื้นเมืองและชนเผ่าดั้งเดิม”


“Marfrig ไม่สมควรได้รับเงินสนุบสนุนทั้งจากรัฐและเอกชน” Merel van der Mark ผู้จัดการฝ่ายการเงินและสวัสดิภาพสัตว์ที่ซิเนอร์เจีย แอนิมอลกล่าว “เราหวังว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นสารถึงนักลงทุนให้หลีกเลี่ยงบริษัทที่มีความเสี่ยง และมีปัญหาด้านสวัสดิภาพสัตว์ การตัดไม้ทำลายป่า และการใช้ที่ดินในบราซิล ”


“เราหวังว่าการยกเลิกการปล่อยกู้ครั้งนี้จะเริ่มต้นกระแสใหม่ที่ IDB ให้ห่างไกลจากการจัดหาเงินทุนสำหรับโรงงานในแถบลาตินอเมริกาและภูมิภาคแคริบเบียน เนื่องจากมีผลกระทบที่ไม่สามารถบรรเทาได้ภายใต้โครงการใดๆ” Milena Bernal ผู้ประสานงานด้านปศุสัตว์และเพศ จาก Global Forest Coalition กล่าว “ตั้งแต่ปี 2017 IDB Invest ได้เพิ่มการลงทุนด้านการปศุสัตว์กว่ายี่สิบเท่าเป็นประมาณ 500 ล้านในปัจจุบัน เราต้องหยุดเรื่องนี้ได้แล้ว”


“หลังจากได้ออกมาเตือนเกี่ยวกับโครงการที่เป็นที่ถกเถียงนี้ เรายินดีที่การปล่อยกู้ถูกยกเลิกแล้ว ฟาร์มปศุสัตว์ทำให้สัตว์กว่า 50 พันล้านชีวิตทุกข์ทรมาน ทำลายแหล่งที่อยู่อาศัย ก่อให้เกิดสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง และปัญหาสุขภาพอีกมากมาย ฟาร์มปศุสัตว์อีกหนึ่งแห่งไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเลย” Jennifer Black ผู้จัดการฝ่ายการรณรงค์จากองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Animal Protection) กล่าว “ถึงแม้ประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และมีอีกหลายชีวิตที่ต้องเลี้ยง แต่เราก็มีอาหารทางเลือกที่ทั้งดีต่อสุขภาพ ยั่งยืน และมีมนุษยธรรม เป็นหน้าที่ของธนาคารเพื่อการพัฒนาที่ต้องลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบและมีจริยธรรม”


“IDB และสถาบันการเงินอื่นๆ ควรปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงในจดหมาย หากพวกเขาต้องการทำหน้าที่เป็นเครื่องมือเพื่อพัฒนาชีวิตผู้คนอย่างแท้จริง ” Alexandre Andrade Sampaio ผู้ประสานงานของโครงการความรับผิดชอบระหว่างประเทศสำหรับลาตินอเมริกาและแคริบเบียนกล่าว “เป็นเรื่องน่ากังวลที่เราต้องทำการรณรงค์ระดับโลกที่ระดมกำลังทั้งจากต่างประเทศ ท้องถิ่น และชุมชนเพียงเพื่อขอร้องให้พวกเขาปฏิบัติตามมาตรฐานพื้นฐาน เป็นที่ชัดเจนว่าชุมชนนานาชาติมีค่านิยมเดียวกัน และสถาบันรัญไม่ควรละเลยเรื่องนี้”


“ในที่สุด IDB ก็ยอมแพ้ต่อแรงกดดันระดับนานาชาติและล้มเลิกแผนการลงทุนใน Marfrig” Carina Millstone กรรมการบริหารของ Feedback Global กล่าว “ถึงเวลาแล้วที่สถาบันการเงินอื่นๆ จะปฏิบัติตาม ยกเลิกการลงทุนใน Marfrig และฟาร์มปศุสัตว์อื่นๆ”


การต่อต้านการปล่อยกู้ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ยุติการลงทุนในฟาร์มปศุสัตว์ ซึ่งเป็นการร่วมมือกับชุมชนและองค์กรที่ได้รับผลกระทบในท้องถิ่นเพื่อยุติการลงทุนในฟาร์มปศุสัตว์ สมาชิกในการรณรงค์มีดังนี้ the Bank Information Center และ Friends of the Earth U.S. ร่วมด้วย Feedback Global และ the Global Forest Coalition และ International Accountability Project (Early Warning System) และซิเนอร์เจีย แอนิมอล (Sinergia Animal) และองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Animal Protection)Comments


bottom of page