ยัม! แบรนด์ส เจ้าของ เคเอฟซี, พิซซ่า ฮัท และ ทาโก้ เบลล์ ประกาศนโยบายใช้ไข่ไก่ปลอดกรงขังทั่วโลกยัม! แบรนด์ส เจ้าของแฟรนไชส์ร้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีร้านอาหารกว่า 50,000 สาขาของแบรนด์ดังเช่น เคเอฟซี, พิซซ่า ฮัท, ทาโก้ เบลล์ และ เดอะ แฮบบิท เบอร์เกอร์ กริลล์ (ไม่มีสาขาในประเทศไทย) ประกาศ นโยบาย เลิกซื้อไข่ไก่จากฟาร์มที่ใช้กรงขังในหลายประเทศที่ทำธุรกิจภายในปีพ.ศ. 2569 และทั่วโลกภายในปีพ.ศ. 2573


การประกาศนโยบายใหม่นี้เป็นผลมาจากการรณรงค์เป็นเวลาเกือบ 4 เดือนโดยองค์กรพิทักษ์สัตว์ 70 องค์กรจาก 62 ประเทศทั่วโลก ภายใต้องค์กรที่ชื่อว่า Open Wing Alliance การรวมตัวกันขององค์กรพิทักษ์สัตว์ซึ่งมีเป้าหมายร่วมกันคือยุติการใช้กรงขังไก่ทั่วโลก​ กรงขังถือว่าเป็นหนึ่งในวิธีปฎิบัติที่โหดร้ายต่อสัตว์มากที่สุดในอุตสาหกรรมปศุสัตว์ ซิเนอร์เจีย แอนิมอลเป็นสมาชิกของ Open Wing Alliance ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561 และได้เข้าร่วมการรณรงค์ต้ังแต่เริ่มจนประสบความสำเร็จ


นโยบายใหม่นี้มีผลกำหนดให้แบรนด์ในเครือของบริษัทสั่งซื้อไข่ไก่หรือผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ที่มาจากฟาร์มปลอดกรงขังเท่านั้น โดยมีผลบังคับใช้ในกว่า 150 ประเทศและภูมิภาค การเปลี่ยนแปลงนี้จะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2573 นอกจากนี้บริษัทเจ้าของแบรนด์ฟาสต์ฟู้ดยังตกลงที่จะจัดทำรายงานประจำปีเพื่อแสดงความโปร่งใสและความคืบหน้าอีกด้วย


การขังแม่ไก่ในกรงตับถือเป็นหนึ่งในการปฏิบัติที่โหดร้ายที่สุดในอุตสาหกรรมปศุสัตว์ ในระบบที่ทารุณนี้ แม่ไก่แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติเช่น กางปีก จิกหรือทำรังแทบไม่ได้ เนื่องจากพื้นที่คับแคบ แม่ไก่จึงตกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความเครียดสูงและมีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะป่วยจากโรค