top of page

บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัดประกาศนโยบายใช้ไข่จากฟาร์มปลอดกรงในไทย

หลังจากการเจรจากับองค์กรซิเนอร์เจีย แอนิมอล บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัดได้เผยแพร่คำประกาศเจตนารมณ์ที่จะใช้ไข่ไก่จากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบไม่ถูกขังกรงเท่านั้นสำหรับร้านอาหารในเครือทุกแห่ง ฟู้ดแพชชั่นเป็นผู้ดำเนินการร้านอาหารหลากหลายแบรนด์ อาทิ บาร์บีคิวพลาซ่า จุ่มแซบฮัท และฌานา โภชา โดยการเปลี่ยนระบบจะเสร็จสิ้นภายในปี 2568


นโยบายใหม่จากกลุ่มบริษัทที่มีร้านค้าในเครือกว่า 190 สาขานี้ จะช่วยให้แม่ไก่นับหลายหมื่นได้มีชีวิตที่ดีขึ้น และยังจะช่วยยกระดับมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ในประเทศไทยอีกด้วย

ความจริงอันโหดร้ายของกรงตับ


กรงตับถือเป็นระบบหนึ่งซึ่งโหดร้ายทารุณที่สุดในอุตสาหกรรมปศุสัตว์ ในระบบเช่นนี้ แม่ไก่ต้องอยู่อย่างแออัดในกรงลวดเล็กๆ แม่ไก่หนึ่งตัวจะได้พื้นที่เล็กกว่ากระดาษขนาดเอสี่ ทำให้ทำพฤติกรรมตามธรรมชาติต่างๆ ได้อย่างจำกัด ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมพื้นฐานอย่างการกางปีกหรือการคลุกฝุ่น

นอกจากปัญหาด้านสวัสดิภาพสัตว์แล้วกรงตับยังเป็นภัยคุกคามสาธารณสุขอีกด้วย งานวิจัยฉบับหนึ่งซึ่งจัดทำโดย องค์กรความปลอดภัยด้านอาหารแห่งสหภาพยุโรป (European Food Safety Authority-EFSA) พบว่า ฟาร์มระบบกรงมีมีความเสี่ยงสูงกว่าในการปนเปื้อนเชื้อซาลโมเนลล่า ซึ่งเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งป็นสาเหตุของอาการอาหารเป็นพิษ เมื่อเทียบกับฟาร์มที่ไม่ใช้กรง


หนึ่งในภารกิจหลักขององค์กรซิเนอร์เจีย แอนิมอล คือการบรรเทาความทุกข์ทรมานของแม่ไก่ในอุตสาหกรรมไข่ไก่ องค์กรฯ ร่วมมือกับบริษัทอาหารรายใหญ่ โดยการหารือ การเจรจา และการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้บริโภคเพื่อผลักดันให้เกิดการประกาศเจตนารมณ์เลิกสั่งซื้อไข่ไก่จากฟาร์มที่ใช้กรงขัง


ขอเชิญร่วมสร้างอนาคตที่ดีกว่าเดิมต่อสัตว์ โดยการเข้าร่วมเครือข่ายอาสาสมัครของเรา ซึ่งมีสมาชิกหลายพันคนจากทั่วโลก เริ่มเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเพื่อสัตว์ตั้งแต่วันนี้ ลงชื่อได้ที่
Comments


bottom of page