top of page

เอ็นจีโอกว่า 20 องค์กรเรียกร้องมาตรฐานสวัสดิภาพแก่ปลาและขอให้ลดการบริโภคสัตว์น้ำ

สัตว์น้ำจำเป็นต่อการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศทางทะเล ทว่าตอนนี้สัตว์น้ำกำลังตกถูกคุกคามจากกิจกรรมต่างของมนุษย์ เช่น การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงอุตสาหกรรมที่เน้นผลผลิตเป็นหลัก และการทำประมงระดับอุตสาหกรรม นอกจากนี้ สัตว์น้ำซึ่งเป็นสิ่งที่ชีวิตที่มีความรู้สึก รับรู้ความเจ็บปวดได้ กลับไม่มีกฎหมายด้านสวัสดิภาพสัตว์ใดๆ มาคุ้มครองเลย เพื่อคุ้มครองสัตว์น้ำและอนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเลองค์กรพิทักษ์สวัสดิภาพสัตว์และองค์กรอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล กว่า 20 องค์กร รวมถึงองค์กรซิเนอร์เจีย แอนิมอล ได้รวมตัวกัน ลงนามในจดหมายเปิดผนึกกระตุ้นผู้บริโภคให้แสดงบทบาทเชิงรุกให้มากกว่านี้


ในปีหนึ่งๆ มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประมาณ 1 แสนล้านชีวิต แล้วยังจะมีการจับสัตว์น้ำในธรรมชาติอีก 2-3 แสนล้านชีวิต เพื่อมาตอบสนองความต้องการอาหารทะเลที่เพิ่มขึ้น ปลาร้อยละ 93.8 ถูกจับในการประมงจากแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยเป็นการจับสัตว์น้ำจนถึงขีดจำกัดด้านความยั่งยืนสูงสุดที่กำหนดไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ประชากรปลาสูญพันธุ์ในขณะที่การประมงที่ใช้วิธีเพาะเลี้ยงยังต้องพึ่งสัตว์น้ำจากธรรมชาติอย่างมาก โดยที่ประมาณ 1/3 ถึง ½ ของปลาที่ถูกจับตามธรรมชาติ ถูกนำไปใช้เป็นอาหารของปลาในฟาร์เพาะพันธุ์ เพื่อสื่อสารเรื่องนี้ให้สังคมเข้าใจ สถาบัน Aquatic Life Institute ซึ่งก่อตั้งโดยเหล่าพันธมิตรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ รวมถึง Aquatic Animal Alliance (AAA) และ Coalition for Aquatic Conservation (CAC) จึงได้รวมตัวกันเพื่อร่างจดหมายฉบับนี้ นอกเหนือจากการรณรงค์เพื่อยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ผ่านการออกใบรับรองมาตรฐาน สถาบันยังขอให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมกับการขับเคลื่อนในครั้งนี้ และขอนำเสนอหนทางซึ่งผู้บริโภคสามารถช่วยอนุรักษ์สัตว์น้ำและทะเล


ในขณะที่พันธมิตรของเราจะดำเนินงานยกระดับสวัสดิภาพสัตว์โดยการออกใบรับรอง ผู้บริโภคมีส่วนร่วมได้โดยการปรับพฤติกรรม เพื่อมาร่วมเป็นแรงขับเคลื่อนไปพร้อมกับพวกเรา โดยการสร้างแรงผลักดันสาธารณะ เพื่อการปกป้องสัตว์น้ำ หากผู้บริโภคมีความตระหนักรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความทุกข์ทรมานแสนสาหัสของสัตว์น้ำ เราเชื่อว่าผู้ออกใบรับรองจะยินดีร่วมมือกับพวกเราเพื่อสร้างระบบการผลิตอาหารอย่างยั่งยืนและมีมนุษยธรรม” แคททาลีนา โลเปซ ซาลาซาร์ ผู้อำนวยการองค์กร Aquatic Animal Alliance กล่าว


ผลจากการทำแบบสำรวจในยุโรปพบว่า ปัจจุบันนี้ ประชากรวัยผู้ใหญ่ในทวีปยุโรปจำนวนร้อยละ 70 มีความรู้ความเข้าใจผิดๆ ว่า ฉลากแสดงความยั่งยืนที่ติดอยู่บนผลิตภัณฑ์อาหารทะเลนั้นครอบคลุมการปฏิบัติต่อสัตว์อย่างมีมนุษยธรรมด้วย ด้วยเหตุนี้กลุ่มพันธมิตรจึงร่วมมือกับผู้ออกใบรับรองอาหารทะเลจากทั่วโลก เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ผลิตเพาะพันธุ์สัตว์ภายใต้ข้อกำหนดมาตรฐานสวัสดิที่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มารองรับ ตอนนี้มีผู้ออกใบรับรองจำนวนสามราย ที่ตอบรับอย่างดีต่อคำประกาศฉบับนี้ แต่ผู้ออกใบรับรองจำนวนมากต้องให้ความร่วมมือ และต้องลงมืออย่างรวดเร็ว“ ผู้บริโภคมีทางเลือกและกำลังซื้อมหาศาลอันจะไปใช้ประโยชน์ในกาปกป้องมหาสมุทรของเรา ซึ่งรวมถึงการลดหรือเลิกบริโภคสัตว์น้ำ การเปลี่ยนไปบริโภคสัตว์น้ำชนิดอื่นๆ และเรียกร้องมาตรฐานที่สูงขั้นจากใผู้ออกใบรับรองในอนาคตอันใกล้นี้ การเพิ่มจำนวนผู้ออกรับรองที่มีมาตรฐานสวัสดิภาพสูงและมั่่นคงจะถือเป็นประโยชน์ต่อทั้งระบบนิเวศทางทะเลและสวัสดิภาพสัตว์น้ำ” คริสทีน ซู ผู้อำนวยการองค์กร Coalition for Aquatic Conservation กล่าว


ผู้ลงนาม

Aquatic Life Institute

A Plastic Ocean Foundation

Advocating Wild

Animal Nepal

Alianima

Asociación para el rescate y bienestar de los animales

Catholic Concern for Animals

Change For Animals Foundation

Compassion in World Farming

Conservative Animal Welfare

Equalia

Essere Animali

Fish Welfare Initiative

Fundación Vegetarianos Hoy

Humane Society International

Mercy for Animals

Montreal SPCA

Nurture Imvelo

OceanHero.today

Protección Animal Ecuador

Sibanye Trust

Sinergia Animal

The Humane League

อ่านจดหมายฉบับเต็มได้ที่: ali.fish/blog/consumers-are-a-key-player-in-improving-aquatic-animal-welfare
Comments


bottom of page